Návštěvní služba porodní asistentky u těhotné ženy

Návštěvy porodní asistentky u těhotné ženy a především u matky s novorozencem byly a jsou obvyklou součástí zdravotní péče o ženu a dítě.

Porodní asistentka může matce s novorozencem při návštěvě v domácím prostředí pomoci ve více směrech, především však :

  • kontrolou a ošetřením porodního poranění, včetně extrakce stehů
  • pomocí a radou při kojení novorozence, včetně péče o prsa

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a prováděcí vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů, jsou z pojištění hrazeny…obvykle 1 návštěva těhotné před porodem a 3 návštěvy matky v šestinedělí … Podmínkou pro úhradu návštěv ze zdravotního pojištění je poukaz na ošetření, vystavený gynekologem.

Podle zákona o zdravotních službách … má žena právo na poskytnutí péče v co nejméně omezujícím prostředí …. Že je domácí prostředí pro matku s novorozencem (a často i dalším malým dítětem) tím nejméně omezujícím je zřejmé, stejně jako to, že tuto péči lze ženě v domácím prostředí poskytnout kvalitně a bezpečně.

Podle stejného zákona … poskytovatel péče (nemocnice nebo soukromý gynekolog) je povinen zajistit ženě komplexnost, návaznost a koordinovanost poskytovaných zdravotních služeb a také informovanost ženy o jejích právech a dalších zdravotních službách, které mohou zlepšit její zdravotní stav.…

Návštěvní služba porodních asistentek se gynekologům nepočítá do regulovaných nákladů na vyžádanou péči, takže je nijak finančně nezatěžuje.

V praxi se ukazuje, že část gynekologů je ve vztahu ke svým klientkám i porodním asistentkám seriozních. Poskytuje ženám nezkreslené informace a vystaví jim poukaz na ošetření, pokud o to požádají. Existuje však také část gynekologů, která ženám poskytuje nepravdivé informace a odmítá jim vystavit poukaz na ošetření porodní asistentkou. Uvedené jednání vypovídá mnoho o etice každého lékaře a jeho vztahu ke klientkám.

Pokud žena požádá o návštěvu porodní asistentky, ale nezajistí si od svého gynekologa poukaz na ošetření, jde o placenou službu. Cena 1 hodinové návštěvy je 500 Kč. V této ceně jsou zahrnuty cestovní náklady a to do vzdálenosti 10 km.

Máte zájem o návštěvní službu?

Lektor

Radmila Dorazilová
+420 604 256 266
radmila.dorazilova@quick.cz

Termíny

Kdykoliv po předchozí dohodě.

Cena

ZDARMA na poukaz svého gynekologa
500 Kč bez poukazu za 1 hodinovou návštěvu