Vážené dámy, milé kolegyně a klientky,
obracím se na Vás s žádostí o pomoc a spolupráci při sběru dat k mé dizertační práci, zaměřené na primární a komunitní péči v porodní asistenci. Jejím cílem je zjistit současnou situaci, její příčiny a bariéry omezeného poskytování této péče, ale i možnou perspektivu primární a komunitní péče porodních asistentek o ženy a děti v České a Slovenské republice.

Přikládám elektronickou adresu na 2 dotazníky, jeden pro porodní asistentky a druhý pro ženy-klientky. Dotazníky jsou anonymní a jsou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Přístupné jsou také na Facebooku: Radmila Dorazilová.
Výsledky budou využity pro zpracování výzkumné části mé práce a věřím, že přispějí ke zkvalitnění poskytované péče a budou přínosem nejen pro české porodní asistentky, ale i pro české ženy, jejich děti a rodiny. Výsledky výzkumu i celá má práce budou příští rok zveřejněny.

Všechny asi cítíme, že v primární a komunitní péči porodních asistentek není zdaleka vše v pořádku. Sama se touto problematikou zabývám dlouhodobě. Potřebujeme ale shromáždit co nejvíce údajů a názorů, proto se tímto obracím nejen na všechny porodní asistentky, které již primární a komunitní péči poskytují, ale i na všechny kolegyně z ambulancí a z nemocnic. A samozřejmě také na vás ženy - své klientky.


Dotazník pro porodní asistentky
Dotazník pro ženy 

Mgr. Bc. Radmila Dorazilová
Soukromá porodní asistentka.
Adresa
Nová 1074, Zlín-Malenovice, 763 02
Telefon
+ 420 604 256 266
Email
dorazilova.radmila@gmail.com