„Jsem tělem a duší hrdá porodní asistentka“

Praxe

Všechny mé informace, rady a péče vychází z dlouholeté praxe na všech úsecích péče o ženu a dítě. Pracovala jsem postupně na lůžkovém oddělení, na porodním  sále, v gynekologické ordinaci a navštěvovala maminky s dětmi po porodu. 

Od roku 1994 mám vlastní soukromou praxi a od roku 1997 provozuji vlastní centrum „Radmila pro ženu a dítě“. 

Asistovala jsem také u několika „domácích“ porodů na Zlínsku nebo při své stáži v Holandsku, běžně však tuto péči neposkytuji, protože v ČR nejsou pro ni  legislativně dořešeny podmínky.                                                                                                  

Ve své databázi mám cca 8 tisíc žen, o které jsem pečovala. Měla jsem možnost seznámit se s jejich představami v těhotenství i zkušenostmi po porodu. To je pro mou praxi velkou výhodou.

Na částečný úvazek jako odborná asistentka přednáším studentkám porodní asistence na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislavě - Nových Zámkoch.  

Radmila Dorazilová privátní porodní asistentka ve Zlíně

„Jsem tělem a duší hrdá porodní asistentka“

Vzdělání

Vstupní vzdělání pro výkon povolání porodní asistentky jsem získala absolvováním :

 • nástavbové odborné vzdělání v oboru ženská sestra na Střední zdravotnické škole ve Zlíně v r.1977
 • bakalářské vysokoškolské vzdělání v oboru porodní asistentka na Univerzitě Palackého v Olomouci v r.2011
 • magisterské vysokoškolské vzdělání v managementu v ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislavě v r.2016 
 • r.2020 jsem zahájila doktorandské studium na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislavě  

V roce 2005 jsem získala osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru porodní asistentka.

Celoživotní vzdělávání k prohloubení znalostí a dovedností a oprávnění pro některé navazující činnosti jsem získala absolvováním :

 • kurz „Didaktika - mentor klinické praxe“ na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
 • kurz „Rehabilitační ošetřovatelství pro porodní asistentky“ IDVPZ Brno
 • kurz „Zásady správné výživy dětí do 1 roku věku“ IDVPZ Brno
 • kurz „Prenatální psychologie“ IDVPZ Brno
 • kurz „Péče o novorozence“ IDVPZ Brno
 • výcvik pro lektorky „Přípravy k porodu a rodičovství“ s garancí Německé společnosti GfG
 • cyklus seminářů a kurzů pro porodní asistentky s německou lektorkou Barbarou Kosfeld
 • cyklus seminářů „Homeopatická terapie v každodenní praxi zdravotníka“ s garancí Homeopatické lékařské asociace
 • kurz „Psychologie těhotenství a nové formy přípravy k porodu“ 
 • kurz „Komunikace v práci s klienty“ 
 • kurz „Svalové dno pánevní“
 • kurz „Masáže dětí a kojenců“   
 • kurz „Cvičení dětí od narození do 3 let“
 • aktivní a pasivní účast na řadě dalších odborných kurzů, seminářů a konferencí v České a Slovenské republice
 • odborné stáže v Holandsku, Anglii, Dánsku-Švédsku-Norsku, Rakousku a Německu
 • publikační činnost ve Zdravotnických novinách a časopisech 

 

Mgr. Bc. Radmila Dorazilová
Soukromá porodní asistentka.
Adresa
Nová 1074, Zlín-Malenovice, 763 02
Telefon
+ 420 604 256 266
Email
dorazilova.radmila@gmail.com